Y n

Last update 2001/12/25


ꌧnSRRiW447j

ʐ446km2
여H47km
Ǘԉ60.5km

v捂
Y Y 3,400m3/sAc 2,400m3/sA쐼 1,300m3/s
ؐ 1,200m3/sA{b 1,000m3/sY̊Ǘ

Y쐅n̎s

Ql


Go HomeBackupy[Wgbv
kasen.netCopyright (C) 1997